ΤΕΕ/TΔΜ – Προσδιορισμός-Οριοθέτηση Μεταλιγνιτικής Εποχής για το ενεργειακο κεντρο Δυτ. Μακεδονιας