ΤΕΕ/ΤΔΜ – Επισημάνσεις για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής & Αναργύρων