ΤΕΕ – Προκήρυξη εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος


Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ