ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας – Παρουσίαση σεμιναρίου για την αντικατάσταση του παραρτήματος Ε” του ΕΑΚ (Ιούλιος 2016)