ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Πρόσκληση σε γενική συνέλευση και εκδήλωση για το Ν. 4412/2016