Σημειώσεις ενημερωτικού σεμιναρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ για φορολογικά θέματα μηχανικών