Σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τον Ιανουάριο 2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών, 9/1 – 13/1/2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέρος 1ο : Πρώτες ύλες του σκυροδέματος και το σκυρόδεμα, 16/1 – 20/1/2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, 16/1 – 20/1/2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, 12/1 – 16/1/2017