Σχόλια και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του κειμένου Δημόσιας Διαβούλευσης του ΥΠΕΝ σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)