Σ.Ε.Π.Α.Κ. – Μελέτη Ι.Ο.Β.Ε. για τη σημασία της ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία


Μελέτη IOBE  (Μάρτιος 2015)