ΠΣΔΑΤΜ Τμήμα Καστοριάς – Πρόσκληση σε κοπή πίτας 10.02.2018