Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι – Βελβενδό.

image_pdfimage_print

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύεται πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Πολιτικού Μηχανικού στο Τμήμα  Μελέτης  – Διοίκησης – Επίβλεψης Έργων  της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης τοπικών φθορών στην οδό Καταφύγι – Βελβενδό.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση