ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

image_pdfimage_print

Δημοσιεύεται η συνημμένη πρόσκληση με αριθμ πρωτ. ΔΤΥ  85648/01-06-2022  σύμφωνα με την παρ. 3 (γ) του άρθρου 120 του Ν 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Γρεβενών.

Η πρόσκληση αφορά στην απευθείας ανάθεση της  μελέτης : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΦΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ »

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση