Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

image_pdfimage_print

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων-Master of Business Administration».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων-Master of Business Administration».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική κατεύθυνση (Master of Business Administration: General M.B.A.)

iΙ) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (M.B.Α. – International Business )

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ). Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί και η επαρκής γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πέραν αυτής της Ελληνικής.

Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

Τέλη φοίτησης: 3.840 ευρώ

Τα τέλη φοίτησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Επίσης, ποσοστό έως 30% των εισακτέων δύναται να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης (χορήγηση υποτροφίας) σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Υποβολή αιτήσεων: έως 01/10/2018

Πληροφορίες: http://mba.teithe.gr


Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ
———————————————————–
ΠΜΣ ΜΒΑ ΑΤΕΙΘ
ΣΔΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΘ 141, 57400, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. +302310013245, ΦΑΞ. +30 2310791155
e-mail: mba@teithe.gr
web: http://www.mba.teithe.gr/

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση