Πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας προς τους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 2018
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 2018
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 2018
- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 2018