Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 2/7/2018, 18:00)

image_pdfimage_print

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/ 2018ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 2-7-2018 6:00 μ.μ.
                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Συντήρηση πυροσβεστήρων.

3. Προέγκριση δαπάνης για πληρωμή φόρου ΤΕΕ/ΤΔΜ 2017.

4. Αίτημα πολίτη για πραγματογνωμοσύνη που έχει διενεργηθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

5. Συζήτηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Δεσποτίδη για το ΣΒΑΚ Κοζάνης.

6. Πρόταση για εισήγηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο συνέδριο ISCSM 2018”  που οργανώνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ, το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης,

7. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το “Tageted ACTions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical,Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross border area – TACTICAL TOURISM»

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για αναθέσεις μαθημάτων ειδικότητας ΠΕ85 – Χημικών Μηχανικών σε ΙΕΚ.

β) Πρόσκληση έτους 2018 από τον ΕΦΚΑ για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

γ) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για τους ελεγκτές δόμησης.

δ) Δ.Τ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για δεύτερη τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη των Δημοτικών Κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων.

ε) Επιστολή Χάρη Βαρδάκα για ΣΒΑΚ.

στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με θέμα την εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ.

ζ) Αποστολή subsidycontract (συμβολαίου επιχορήγησης) για το πρόγραμμα tacticaltourism και προετοιμασία για συνάντηση των εταίρων στο Αργυρόκαστρο τον Ιούλιο του 2018.

η) 12οετήσιοσυνέδριοcentral European energy conference Bratislava 18-20/11/2018.

θ) Έγγραφο Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με ασυμφωνία μελών σε έκθεση αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής επικινδύνων κατασκευών του άρθρου 7 του Π.Δ. 13-4-29 της Π.Ε. Κοζάνης.

ι) Έγγραφο Δ/νσης Δασών Κοζάνης με οδηγίες χειρισμού αιτημάτων για εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 998/79.

ια) Ερώτημα ΤΕΕ Μαγνησίας για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών.

ιβ) Έγγραφο ΤΕΕ Κέρκυρας για τις νέες τιμές ζώνης 2018.

ιγ)Επιστολή 13 μηχανικών για μη υπολογισμό προϋπηρεσίας σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση