Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Τρίτη 02/06/2020 ωρα 17.00 μέσω Skype)


Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ