Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Tρίτη 30/5/2017 ώρα 17.00