Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 18/6/2018, 15:00)