Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 11/05/2020 ωρα 18.00 μέσω Skype)


Πρόσκληση στην 8η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ