Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 4/5/2017 ώρα 18.00