Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Tετάρτη 16/5/2018, 17:45)