Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Tρίτη 8/5/2018, 18:30)