Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πέμπτη 26/3/2020 ωρα 17.00 μέσω Skype)