Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Τρίτη 10/3/2020 ωρα 17.00)