Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ