Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 23/2/2017 ώρα 15.15