Πρόσκληση στην 3η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (6-2-2017)