Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (30-1-2017)