Πρόσκληση στην 2η συνεδριαση 2019 της Αντιπροσωπειας ΤΕΕ/ΤΔΜ_Tρίτη 10/9/2019 ωρα 19.30