Πρόσκληση στην 2η ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ