Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ 2018– Τετάρτη 10/1/2018 ώρα 18.00