Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (25-1-2017)