Πρόσκληση στην 1η συνεδριαση 2019 της Αντιπροσωπειας ΤΕΕ/ΤΔΜ