Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πέμπτη 20/12/2018, ώρα 15:00)