Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 30/11/2017 ώρα 17.00