Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τετάρτη 25/10/2017 ώρα 17.00