Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 2/11/2018, ώρα 15:00)