Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Παρασκευή 29/9/2017 ώρα 17.00