Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 19/10/2018, ώρα 15:00)