Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Δευτέρα 27/07/2020 – δια περιφοράς)


Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ