Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 12/10/2018, 18:00)