Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 17/07/2020 ωρα 16.00)


Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ