Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Tετάρτη 19/9/2018, 18:00)