Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Tετάρτη 19/7/2017 ώρα 18.00