Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 31/8/2018, 16:30)