Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πέμπτη 2/8/2018, 14:00)