Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (Παρασκευή 19/6/2020 ωρα 17:30)


Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ