Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε. Καστοριάς στις 9-4-2019