Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε. Καστοριάς στις 7-4-2017