Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε. Καστοριάς στις 27-3-2017